Tổng kết lớp BD LLCT cho bí thư CB và CUV ở cơ sở khóa 1 - 3/2017

TỔNG KẾT LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

CHO BÍ THƯ CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CƠ SỞ TỪ KHÓA 1 ĐẾN KHÓA 3 NĂM 2017

***

Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 12/5/2017, tại Hội trường Huyện ủy Bến Cầu, Trung tâm Bồi Dưỡng Chính trị huyện Bến Cầu phối hợp cùng các ban xây dựng Đảng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở từ khóa I đến khóa III của năm 2017. Đến tham dự có các đ/c lãnh đạo các ban xây đựng đảng và 301 học viên là bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trên địa bàn huyện tham gia lớp học.

Tại buổi lễ đ/c Phạm Văn Cư-phó Bí thư Huyện ủy Bến Cầu đã đến dự và phát biểu chỉ đạo lớp học này. Đồng chí nêu rõ quan điểm, nội dung và tầm quan trọng của lớp học lần này tới các đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 05 ngày học của các lớp, các học viên sẽ được nghiên cứu qua 06 chuyên đề chính như: Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, Bí thư chi bộ; Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Công tác đảng của chi ủy và Bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa con người, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở cơ sở; Công tác của cấp ủy, Bí thư chi bộ, trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, bảo đảm quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế -xã hội; Phòng chống tự diễn biến biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở và 02 chuyên đề bổ sung, một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở; một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Các đồng chí GVKC trong buổi lên lớp

Trong thời gian học các học viên sẽ được thảo luận và làm bài thu hoạch vào cuối khóa học. Bài đầu tiên do Đ/c Nguyễn Thị Mai-Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bến Cầu báo cáo với chuyên đề Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

Qua lớp bồi dưỡng này nhằm giúp các đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở kịp thời cập nhật những nội dung cơ bản, sát thực với hoạt động ở đơn vị mình. Nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng tại cơ sở, từ đó tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng phân công, góp phần đưa quan điểm chủ trương của đảng vào cuộc sống của mỗi người dân.

Kết thúc khóa học, 100% số học viên đều hoàn thành khóa học.

Kết quả:

- 90 học viên đạt loại giỏi.

- 185 học viên đạt loại khá.

- 26 học viên đạt loại trung bình.

Một số hình ảnh của 03 khóa học lớp Bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở từ khóa I đến khóa III của năm 2017:

Hùng Triệu (Tổng hợp)