LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC B12

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH KHÓA B12 MỞ TẠI HUYỆN BẾN CẦU

- LỄ KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT - HC B12

- DANH SÁCH LỚP