LỚP BỒI DƯỠNG BÍ THƯ CHI BỘ VÀ CHI ỦY VIÊN KHÓA I/2018

Từ ngày 11-15/6/2018, Trung Tâm bồi dưỡng chính trị Bến Cầu tổ chức lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở khóa I năm 2018.

Tham gia lớp học có 44 học viên, là những cán bộ đảng viên đang là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy; cán bộ phụ trách công tác đảng ở văn phòng đảng ủy các xã, thị trấn.

Ảnh 1: Đồng chí Vương Quốc Thới, BT HU phát biểu chỉ đạo lớp học

Ảnh 2: Lãnh đạo cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy dự khai giảng lớp học

Trong thời gian tham gia lớp học học viên được trang bị 6 chuyên đề về nghiệp vụ công tác đảng của bí thư, chi ủy viên và 01 chuyên đề báo cáo phụ khóa

Ảnh 2: Đồng chí Trần Hải Sơn-GVKC báo cáo chuyên đề cho lớp

Ảnh 3: Học viên tìm, đọc sách tại Thư viện

Ảnh 4: Học viên phát biểu tại buổi thảo luận

Ảnh 5: Chia tổ thảo luận

Ảnh 6: Học viên làm bài kiểm tra tại lớp

Cuối khóa học, TT BDCT đã cấp giấy chứng nhận cho các đồng chí làm bài kiểm tra đạt yêu cầu, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 7 đồng chí làm bài đạt loại giỏi.

Ảnh 7, 8: Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, GĐ TTBDCT trao giấy chứng nhận cho học viên