Lễ khai giảng lớp BD CĐ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam năm 2016

Lễ khai giảng lớp BD CĐ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam năm 2016

Được sự cho phép của TT.HU, sáng nay Trung tâm BDCT phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng tổ chức lễ khai giảng lớp “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” năm 2016.

Nhằm mục đích giúp cho các đ/c đảng viên trên địa bàn huyện nắm được cơ sở hình thành và phát triển chủ nghĩa yêu nước VN; chủ nghĩa yêu nước qua các giai đoạn lịch sử và trong giai đoạn cách mạng mới, đồng thời xây dựng con người Việt Nam phải thấm sâu chủ nghĩa yêu nước.

Trên cơ sở đó mỗi đảng viên cần phải có ý thức về lợi ích chung của dân tộc, lấy đó làm trọng điểm tạo sự thống nhất và đồng thuận trong xã hội, bên cạnh đó cần phải giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Đến dự buổi lễ khai giảng vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thị Mai - TVHU - Trưởng BTG H.U đến dự và phát biểu lớp học, cùng các đồng chí Lê Văn Trường - HUV - Phó chủ nhiệm UBKT H.U, đ/c Nguyễn Văn Phước - HUV - Phó BTC H.U là lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng H.U, cùng với đ/c Phạm Thành Sơn - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện có mặt trong buổi lễ.

Đ/c Châu Văn Giới - GĐ TTBDCT phát biểu khai giảng lớp học

Trong buổi lễ khai giảng, đồng chí Châu Văn Giới - GĐ TTBDCT đã thông qua chương trình học của các đồng chí học viên tại trung tâm, đồng thời cũng nhắc nhở các đồng chí học viên cần tuân thủ giờ giấc, tác phong cũng như những vấn đề liên quan đến lớp học trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Thị Mai - TVHU - Trưởng BTG H.U phát biểu chỉ đạo lớp học

Cũng trong buổi lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Mai - TVHU - Trưởng BTG H.U đã phát biểu chỉ đạo lớp học trong công tác quản lý học viên của TTBDCT, đồng thời nhắc nhở các đồng chí GVKC cố gắng sắp xếp công việc tại đơn vị để hoàn thành tốt hơn công tác truyền tải thông tin đến học viên một cách tốt nhất để học viên có thể nắm được những kiến thức cần thiết khi kết thúc khóa học.

Các đ/c đại biểu tham dự buổi lễ khai giảng

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng

Ngay sau khi buổi khai giảng kết thúc, lớp học đã bắt đầu chuyên đề đầu tiên :” Cô sôû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Chuû nghóa yeâu nöôùc Vieät Nam” do Đ/c Phạm Thành Sơn – Phó Trưởng Phòng

Giáo dục Đào tạo huyện Bến Cầu triển khai.

Lớp học sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 11-13/04/2016.