Lễ khai giảng lớp BD CĐ Chủ động và Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế khóa 1 năm 2016

Lễ khai giảng lớp Bồi Dưỡng chuyên đề chủ động và Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế khóa 1 năm 2016

Sáng ngày 20/4/2016, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Ban giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị cùng với các Ban xây dựng Đảng đã tổ chức lễ khai giảng lớp BD CĐ Chủ động và Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế khóa 1 năm 2016, đến dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Mai - TVHU - Trưởng Ban tuyên giáo H.U đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Chung - Phó trưởng Ban Tổ chức H.U tham dự lễ khai giảng.

Lớp học sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 20-23/04/2016, các học viên sẽ được tiếp cận các chuyên đề Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đưởng lối, quan điểm, giải pháp tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay, giữ gìn, phát huy và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững trận địa tư tưởng - văn hóa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với chuyên đề bổ sung là Việt Nam sau quá trình hội nhập WTO.

Đ/c Châu Văn Giới - GĐ TTBDCT phát biểu khai giảng lớp học

Trong buổi lễ khai giảng. đồng chí GĐ TTBDCT cũng đã thông qua một số điềm cần lưu ý trong quá trình lớp học diễn ra đối với học viên, thông qua nội quy và quy chế của trung tâm BDCT để các học viên nắm vững và thực hiện tốt trong quá trình lớp học diễn ra.

Đ/c Nguyễn Thị Mai - UVTV - Trưởng Ban tuyên giáo H.U

Trong buổi lễ khai giảng đ/c Nguyễn Thị Mai - UVTV - Trưởng Ban tuyên giáo H.U đã phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng thời đưa ra nhiệm vụ cho TTBDCT, các đồng chí GVKC và Ban tổ chức lớp học để lớp học hoàn thành tốt, và tiếp thu được những kiến thức trong lớp học này.