Lễ khai giảng lớp BD cán bộ làm công tác dân vận II/2016

LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN VẬN KHOÁ II/2016

Sáng ngày 26/9/2016, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận khoá II/2016.

Nhằm mục đích giúp cho cán bộ làm công tác dân vận cơ sở trên địa bàn huyện nắm vững những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác vận động quần chúng nhân dân cũng như kỹ năng, nghiệp vụ làm công tác dân vận.

Trên cơ sở đó, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, có hiệu quả theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Buổi lễ có sự tham gia của đồng chí Vương Quốc Thới – Tỉnh uỷ viên – Bí thư Huyện uỷ đến dự và phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng thời là giảng viên trong chuyên đề đầu tiên của lớp.

Trong buổi lễ còn có sự tham gia của các đồng chí là lãnh đạo các phòng ban trong huyện: đ/c Huỳnh Văn Thức - TVHU - Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, đ/c Nguyễn Thị Mai - TVHU - Trưởng Ban Tuyên Giáo H.U, đ/c Nguyễn Văn Phước - HUV - Phó Trưởng Ban Tổ chức H.U, đ/c Nguyễn Hữu Thắm - Phó chủ nhiệm UBKT H.U, cùng lãnh đạo trung tâm là đ/c Châu Văn Giới và đ/c Nguyễn Thuý Tâm.

Trong bài phát biểu chỉ đạo, đ/c Vương Quốc Thới đã nêu lên tầm quan trọng của công tác dân vận với quần chúng nhân dân và của cán bộ công chức, đồng thời khẳng định lại vai trò của Đảng của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống, cuối bài phát biểu đ/c cũng không quên nhắc nhở trung tâm về khâu tổ chức và quản lý lớp để lớp học diễn ra tốt nhất.

Buổi khai giảng kết thúc trong buổi sáng, lớp học được đồng chí Vương Quốc Thới - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện ủy triển khai chuyên đề đầu tiên: Công tác Dân vận của tổ chức cơ sở Đảng trong thời kỳ mới.

Vài hình ảnh trong buổi khai giảng:

Hùng Triệu