Lễ BG lớp BD cán bộ hội Phụ nữ 2017

LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HỘI PHỤ NỮ CƠ SỞ NĂM 2017

Chiều ngày 19/5/2017, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị Bến Cầu tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở năm 2017 theo sự cho phép của TT.HU, sau 5 ngày tổ chức quản lý, giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Phụ nữ, lớp học đã hoàn thành về nội dung chương trình.

Đến dự buổi lễ bế giảng có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy và Ban giám đốc TTBCDCT cùng toàn thể học viên tham gia lớp học.

Ban Giám đốc TTBDCT và các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng

Trong quá trình học tập, các đồng chí học viên đã được tiếp cận các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng CSVN, Đảng CSVN - Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại, Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về công tác vận động phụ nữ, Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Một số nghiệp vụ công tác của cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở, CĐBS: “Vấn đề đặt ra đối với Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) khi không có Mỹ tham gia và sự thích ứng của Việt Nam trong tình hình mới”.

Tổng số học viên chiêu sinh: 50 đồng chí. Tổng số học viên dự học: 43 đ/c.

Cuối khóa lớp học đạt kết quả 100%.

Cụ thể: + Giỏi: 10 đ/c đạt 23,3%.

+ Khá: 22 đ/c đạt 51,2%.

+ TB: 11 đ/c đạt 25,6%.

Lớp học tuy ngắn ngày nhưng cũng trang bị được cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở những kiến thức cơ bản nhất nhằm hoạt động tốt tại địa phương công tác.

Trong quá trình học tập, để tuyên dương tinh thần học tập tốt của những học viên có thành tích tốt, tác phong nghiêm chỉnh, BGĐ đã họp xét khen thưởng cho 5 đồng chí có thành tích tốt nhất.

Một số hình ảnh tại buổi lễ bế giảng lớp:

Hùng Triệu