Lễ Khai giảng lớp BD cán bộ hội phụ nữ 2017

LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

CHO CÁN BỘ HỘI PHỤ NỮ Ở CƠ SỞ

NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch GDLLCT năm 2017 của Trung tâm BDCT. Nhằm giúp cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở nắm được những vấn đề lý luận chính trị cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng HCM; đường lối cách mạng của Đảng CSVN về Hội LHPN Việt Nam và nghiệp vụ công tác Hội tại cơ sở. Nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, tích cực chăm lo xây dựng tổ chức Hội, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội ở cơ sở và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

các đồng chí đại biểu về tham dự buổi lễ khai giảng

Được sự đồng ý của TT.HU, Trung tâm BDCT phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở năm 2017.

Đ/c Huỳnh Văn Thức - TVHU - Trưởng Ban dân vận Huyện ủy

Trong buổi lễ khai giảng đồng chí Huỳnh Văn Thức - TVHU - Trưởng Ban dân vận Huyện ủy đã nêu lên được những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của Phụ nữ ở xã trên địa phương, nhằm nêu lên tinh thần vượt khó của cán bộ Phụ nữ để hoàn thành công việc gia đình và xã hội.

Lớp học diễn ra trong 5 ngày từ ngày 15-19/05/2017, bồi dưỡng về nghiệp vụ, đồng thời cũng là diễn đàn nhỏ để các đồng chí trao đổi những thuận lợi và khó khăn để cấp lãnh đạo có được cái nhìn thiết thực hơn trong công tác Hội trên địa bàn huyện.

Vài hình ảnh trong buổi lễ

Hùng Triệu