Lễ BG lớp BD CB Đoàn 2017

LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN

CƠ SỞ 2017

Chiều ngày 26/5/2017, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu đã diễn ra lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở năm 2017, do trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện kết hợp cùng huyện Đoàn Bến Cầu. Đến dự buổi lễ có Đồng chí Trịnh Thị Như Trang - Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn, đ/c Nguyễn Hồng Phúc - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đ/c Nguyễn Văn Chung - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy, đ/c Huỳnh Thiện Khiêm - Phó bí thư Huyện Đoàn, đ/c Châu Văn Giới giám đốc, đ/c Nguyễn Thúy Tâm phó GĐ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cùng với hơn 70 học viên là những đoàn viên thanh niên, quần chúng ưu tú đã tham dự lớp học này.

Tham gia khóa học đợt này là những đoàn viên thanh niên tại các chi bộ nhà trường, cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện. Trong thời gian học tập các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 06 chuyên đề chính, như: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng cộng sản Việt nam - Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại, Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam, Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, CĐBS: - Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng công tác Đoàn, Hội, trò chơi sinh hoạt tập thể. Qua 1 tuần học tập nghiêm túc của toàn thể học viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện còn tổ chức cho học viên đi sâu vào thảo luận và làm bài thi cuối khóa, đồng thời có 1 buổi ngoại khóa do tỉnh Đoàn và huyện Đoàn kết hợp nhằm tăng kỹ năng hoạt động Đoàn cho các bạn học viên.

Kết quả có 16 học viên xếp loại giỏi (chiếm 21,6%), loại khá có 38 học viên (chiếm 51,4%), 20 học viên xếp loại trung bình chiếm 27%.

Kết thúc khóa học, BGĐ TTBDCT cùng GVCN cũng đã họp xét khen thưởng cho 08 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Qua lớp học này nhằm giúp cho các học viên có thêm những nhận thức đúng đắn về lý tưởng Đảng cộng sản Việt Nam cũng như có thêm niềm tin và bản lĩnh vững vàng để đứng chân trong hàng ngũ của Đoàn, xứng đáng là đội tiếp bước vững vàng của Đảng nhằm xây dựng quê hương Bến Cầu ngày càng giàu đẹp hơn./.

Hùng Triệu