Lễ BG lớp Tôn giáo 2017

Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng chuyên đề Tôn giáo cho đảng viên

Qua 3 ngày tổ chức quản lý, giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng chuyên đề Tôn giáo năm 2017, lớp học đã hoàn thành về nội dung chương trình. Chiều nay 29/06/2017 được sự cho phép của TT.HU, TTBDCT phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng chuyên đề Tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2017.

Đến tham dự buổi lễ bế giảng, có đồng chí Nguyễn Văn Phước - HUV - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, đồng chí Trần Hải Sơn - HUV - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng với lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tham gia đầy đủ trong buổi lễ bế giảng.

Trong buổi lễ, đồng chí GĐ TTBDCT đã nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong quá trình lớp học diễn ra đồng thời nêu lên những mặt còn hạn chế của học viên . Bên cạnh đó, các đồng chí học viên cũng có đóng góp về thời gian học quá ngắn, các đồng chí học viên cần có thêm thời gian học để đảm bảo lượng kiến thức nắm được.

Kết quả có 34 học viên xếp loại giỏi, loại khá có 54 học viên, 7 học viên xếp loại trung bình.

Hoàn thành khoá học, 100% nhận được giấy chứng nhận.

Hùng Triệu