Lễ KG lớp Tôn giáo 2017

Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo cho cán bộ đảng viên

Sáng ngày 27/6/2017, Tại Hội trường, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu phối hợp cùng các Ban xây dựng Đảng. Tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ đảng viên về vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng cộng sản Việt Nam. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Cư – Phó Bí thư Thường trực Huyện Bến Cầu, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và trên 100 học viên.

Tại buổi lễ khai giảng đồng chí Phạm Văn Cư – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bến Cầu phát biểu chỉ đạo lớp học. Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 27/6/2017 đến ngày 29/6/2017) các học viên sẽ được nghiên cứu qua 4 chuyên đề và một chuyên đề bổ sung như: Tôn giáo trong đời sống xã hội; Tình hình tôn giáo ở Việt Nam; Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Đảng viên với tín ngưỡng, tôn giáo; Tham mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo nhân quyền để chống phá cách mạng Việt Nam. Trong quá trình học các học viên sẽ được thảo luận và viết bài thu hoạch vào cuối khoá học. Chuyên đề dầu tiên được giảng viên kiêm chức Trần Hải Sơn-phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện triển khai.

Hiện nay trên địa bàn huyện Bến Cầu có 03 tôn giáo đang hoạt động là Cao đài; Ban chỉnh Bến Tre và Phật giáo. Thời gian qua luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

Qua lớp học này nhằm giúp cho cán bộ đảng viên nghiên cứu, làm rõ hơn những nội dung khoa học của vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng, quán triệt quan điểm trong tình hình hiện nay.

Sau buổi lễ khai giảng, lớp học sẽ được triển khai chuyên đề đầu tiên của đồng chí Trần Hải Sơn - HUV - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

KIM PHA