Lễ KG Lớp Dân vận 1 - 2016

LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC

DÂN VẬN CƠ SỞ NĂM 2016

Nhằm mục đích giúp cho cán bộ làm công tác dân vận cơ sở trên địa bàn huyện nắm vững những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác vận động quần chúng nhân dân cũng như kỹ năng, nghiệp vụ làm công tác dân vận. Trên cơ sở đó, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, có hiệu quả theo định hướng XHCN.

Với mục đích đó, được sự đồng ý của TT.HU sáng ngày 27/6/2016 Trung tâm BDCT phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng cán bộ dân vận cơ sở khoá 1 năm 2016”.

Tại buổi lễ khai giảng, có sự tham dự của các đồng chí Nguyễn Thị Mai - TVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo HU, đ/c Nguyễn Văn Phước - HUV - Phó trưởng Ban Tổ chức HU, đ/c Châu Văn Giới - GĐ TTBDCT, đ/c Nguyễn Hồng Phúc - Phó Trưởng Ban dân vận HU, đ/c Nguyễn Hữu Thắm - Phó chủ nhiệm UBKT HU, đ/c Nguyễn Thuý Tâm - Phó GĐ TTBDCT cùng với toàn thể học viên tham dự lớp học.

Các đồng chí đại biểu dự khai giảng

Trong buổi lễ đồng chí GĐ TTBDCT cũng đã nêu ra được sự cần thiết của công tác dân vận, vì chỉ có sự đồng lòng và thống nhất từ nhân dân thì mọi sự mới thành, tuy nhiên để gần dân như thế nào cho đúng, cho sát thực tế, không làm ảnh hưởng đến lòng dân thì cần phải có quá trình học hỏi và tìm hiểu. Qua lớp học tuy ngắn ngày nhưng sẽ đáp ứng những kiến thức cơ bản nhất để các học viên có thể nắm được và áp dụng tại địa phương mình công tác.

Đồng chí GĐ phát biểu khai giảng

Các học viên của lớp sẽ được tiếp cận các chuyên đề sau: Công tác dân vận của tổ chức cơ sở Đảng trong thời kỳ mới. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Công tác dân vận của chính quyền cấp xã và việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác dân vận với đồng bào theo tôn giáo và đồng bào ở vùng dân tộc thiểu số. Công tác vận động quần chúng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Một số nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận và một số tình huống trong công tác dân vận. Do các đồng chí giảng viên kiêm chức của trung tâm cũng như những kiến thức thực tế từ Ban Dân vận HU triển khai.

Một số hình ảnh trong ngày khai giảng:

Hùng Triệu