Lễ KG lớp Công đoàn 2017

LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 2017

Nhằm mục đích bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác cho cán bộ Công đoàn cơ sở, giúp cho cán bộ Công đoàn cơ sở có được những phương pháp, cách thức tổ chức và hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn.

Với mục đích đó, được sự đồng ý của TT.HU. Sáng 24/10/2017, Tại TTBDCT huyện, Trung tâm BDCT phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Bến Cầu tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2017”. Đến dự buổi lễ, có sự tham dự của đồng chí Huỳnh Văn Thức - TVHU - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng thời còn có sự tham dự của đồng chí Đặng Thị Mượng - HUV - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện, cùng với các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, cùng với hơn 70 học viên trong buổi lễ khai giảng.

Các đồng chí lãnh đạo trong buổi lễ khai giảng

Tham gia lớp học, các đồng chí học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng CSVN - Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Những vấn đề chung về phong trào Công nhân và Công đoàn Việt Nam; Nội dung hoạt động chủ yếu của Công đoàn ở cơ sở; Phương pháp hoạt động chủ yếu của Công đoàn ở cơ sở; CĐBS: “Giáo dục Lịch sử Đảng bộ địa phương giai đoạn 1945 - 1975”.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng

Hùng Triệu