Lễ KG lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn 2016

LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ Ở CƠ SỞ NĂM 2016

Sáng ngày 30/05/2016, tại trung tâm bồi dưỡng chính trị Bến Cầu, được sự đồng ý của TT.HU. Sáng nay Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp Huyện đoàn Bến Cầu tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2016.

Nhằm mục đích giúp cho cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện nắm vững những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác Đoàn Thanh niên. Qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đoàn trong thời gian tới. Đến dự buổi lễ khai giảng có các đồng chí: Huỳnh Văn Thức - UVTV - Trưởng Ban Dân vận H.U, đ/c Trần Hải Sơn - HUV - Phó trưởng Ban Tuyên giáo H.U, đ/c Nguyễn Văn Phước - HUV - Phó trưởng Ban Tổ chức H.U, đ/c Trần T. Ngọc Trinh - HUV - Bí thư Huyện Đoàn, các đồng chí lãnh đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị cùng toàn thể các đồng chí học viên cũng có mặt trong buổi lễ khai giảng.

Lãnh đạo trung tâm cùng đại biểu - lãnh đạo các ban xây dựng Đảng

Lãnh đạo trung tâm cùng đại biểu - lãnh đạo các ban xây dựng Đảng

Đồng chí Châu Văn Giới - GĐ TTBDCT phát biểu khai giảng lớp học

Sau khi chương trình làm việc được thông qua, đồng chí Châu Văn Giới - GĐ TTBDCT lên phát biểu khai giảng lớp học, trong bài phát biểu, đồng chí đã thông qua chương trình học của lớp, đồng thời nhắc nhở các đồng chí học viên về giờ giấc học tập, tran phục cũng như những quy định cần nắm trước khi đến lớp học.

Đồng chí Huỳnh Văn Thức - UVTV

Cũng trong buổi lễ khai giảng, Đồng chí Huỳnh Văn Thức - UVTV - Trưởng Ban Dân vận H.U thay mặt BTV.HU đến dự và phát biểu chỉ đạo lớp học, trong bài phát biểu của mình, đồng chí đã nghiêm túc nhắc nhở các bạn cán bộ đoàn, phải chấp hành tốt nội quy, quy chế của trung tâm trong thời gian lớp học diễn ra, đồng thời, cũng sẽ hỗ trợ trung tâm và các bạn đoàn viên trong thời gian học tập.

Vài hình ảnh trong lễ khai giảng:

Đ/c Nguyễn Thúy Tâm – Phó giám đốc Trung tâm BDCT triển khai chuyên đề đầu tiên, chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hùng Triệu