Lễ BG lớp BD kiến thức QPAN cho ĐT 4/2017

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG

AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2016

Qua 4 ngày tổ chức quản lý, giảng dạy và học tập lớp “Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng –an ninh cho đối tượng 4. Được sự cho phép của TT.HU, chiều ngày 31/03/2017, hội đồng GDQP, TTBDCT phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng dưỡng kiến thức quốc phòng –an ninh cho cho đối tượng 4 năm 2017 tại hội trường Ban chỉ huy Quân sự huyện.

Có mặt trong buổi lễ Bế giảng là đồng chí Trần Đức Mạnh – Thiếu tá – Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng. BCH QS huyện BC đến dự và phát biểu tổng kết lớp học, đ/c Nguyễn Văn Hoàng – Phó Trưởng Phòng Tư pháp, đ/c Nguyễn Thúy Tâm - Phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Trong buổi lễ, đồng chí Phó giám đốc TTBDCT thông qua kết quả và đánh giá rút kinh nghiệm bài viết cho các học viên trong lớp.

Tại buổi lễ bế giảng đồng chí Trần Đức Mạnh – Thiếu tá – Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng. BCH QS huyện BC - thành viên hội đồng GDQP huyện đã nêu lên những điểm tiếp thu tốt và chưa tốt của học viên sau khi tham gia khóa học và lưu ý các học viên những điểm cần nắm sau khi khóa học kết thúc.

Kết quả sau cùng các đồng chí đạt được: Giỏi: 30 đ/c đạt 52,6%; Khá: 27 đ/c đạt 47,4%. Tất cả học viên đều hoàn thành được chương trình học tại lớp học và nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học:

Một số hình ảnh tại buổi lễ bế giảng:

Hùng Triệu