Lễ KG lớp BD KTQP-AN cho đối tượng 4/2017

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG

AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2016

Ngày 28/03/2017, tại Hội trường BCH QS huyện Bến Cầu, Trung tâm BDCT phối hợp với Hội đồng GDQP huyện tổ chức lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 năm 2017”.

Tham dự có đ/c Trần Đức Mạnh – Trần Đức Mạnh – Thiếu tá – Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng. BCH QS huyện BC đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Trần Thạch Động – Trung tá – Phó chỉ huy trưởng - Động viên. BCH QS huyện BC, cùng đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, các đồng chí Giảng viên kiêm chức, cùng toàn thể học viên và phóng viên đài Truyền thanh huyện dự và đưa tin.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng đ/c Trần Đức Mạnh nhấn mạnh: Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 năm 2017 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ Quốc phòng an ninh và trật tự xã hội, nhằm giúp cho lực lượng tự vệ địa phương nắm được nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

Lớp học sẽ diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 28 đến hết ngày 31/03/2017, qua các chuyên đề như: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới, Phòng, chống chiến lược “DBHB”, “BLLĐ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới, Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng; Luật An ninh quốc gia; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ; Pháp lệnh dự bị động viên, Xây dựng hoạt động của lực lượng DQTV, dự bị động viên ở thôn, bản, tổ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới. Nhiệm vụ của cán bộ thôn, bản trong công tác xây dựng lực lượng QDTV, dự bị động viên, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở. Lớp học đóng vai trò quan trọng trong công tác GD ANQP trong tình hình diễn biến phức tạp như ngày nay, đồng thời đảm bảo được kiến thức cho các học viên tham gia tại lớp học này.

Một số hình ảnh trong buổi lễ khai giảng:

Hùng Triệu