Lễ KG lớp BD CĐ CN Yêu nước 2017

LỄ KHAI GIẢNG

LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2017

Đối với dân tộc ta, chủ nghĩa yêu nước đã trở thành một truyền thống văn hóa tốt đẹp, là giá trị tinh thần to lớn vượt qua mọi không gian và thời gian, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước". Do đó, theo kế hoạch giáo dục lý luận chính trị của TTBD chính trị Bến Cầu với chuyên đề bồi dưỡng chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam 2017, sáng ngày 22/8/2017 được sự cho phép của TT.HU, Trung tâm BDCT phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng tổ chức lễ khai giảng lớp “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” năm 2017.

Tại buổi lễ có gần 100 học viên tham gia lớp học từ các xã, thị trấn và cơ quan phòng ban của huyện tham dự tại lớp học. Với sự tham gia của các đại biểu: đ/c Phạm Thành Sơn - Phó trưởng phòng GD & ĐT huyện Bến Cầu, đ/c Nguyễn Văn Chung - Phó trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, đ/c Châu Văn Giới và đ/c Nguyễn Thúy Tâm là lãnh đạo trung tâm có mặt tham dự.

Trong bài phát biểu của mình, đồng chí GĐ TTBDCT đã nêu cao tinh thần yêu nước của nhiều tầng lớp người dân trong công cuộc xây dựng nước và giữ nước từ xưa đến nay, đ/c cũng muốn các đồng chí đảng viên trẻ phát huy năng lực, lòng yêu nước đến xã hội và quần chúng xung quanh.

Hùng Triệu