Lễ BG lớp đài truyền thanh 2016

LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ

ĐÀI TRUYỀN THANH Ở CƠ SỞ NĂM 2016

Chiều ngày 22/06/2016, tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu, được sự cho phép của Thường trực Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với đài truyền thanh huyện tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ đài truyền thanh.

Tham gia buổi lễ bế giảng có đồng chí Trần Hải Sơn - HUV - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đ/c Châu Văn Giới - GĐ TTBDCT, đ/c Trần Hùng Dũng - Trưởng đài truyền thanh huyện, đ/c Hà Văn Quang - Phó Trưởng đài truyền thanh huyện, đ/c Nguyễn Thúy Tâm - PGĐ TTBDCT cùng với tất cả 34 đồng chí là học viên của lớp cũng tham dự đầy đủ trong buổi lễ bế giảng.

Trong buổi lễ bế giảng, đồng chí Giám đốc đã nêu lên những mặt thuận lợi, cũng như những khó khăn trong quá trình mở lớp, những kiến thức cần thiết mà các học viên có được, thông qua đó giúp cho công tác viết tin được gần gũi người dân hơn, nhanh chóng và chính xác hơn. Tổng số học viên tham gia lớp học là 34 học viên. Với kết quả 100% đạt giấy chứng nhận lớp học, kết thúc bài phát biểu, đồng chí giám đốc cũng gửi lời chúc mừng và chúc sức khỏe đến đại biểu và toàn thể học viên.

Đ/c Châu Văn Giới - GĐ TTBDCT phát biểu tổng kết lớp học

Sau khi đ/c phó giám đốc công bố điểm kiểm tra và xếp loại cuối khóa, các đồng chí học viên lên nhận giấy chứng nhận từ lãnh đạo trung tâm, lãnh đạo đài và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Đ/c Trần Hải Sơn - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy phát giấy chứng nhận

Đ/c GĐ TTBDCT phát giấy chứng nhận

Đ/c Trần Hùng Dũng - Trưởng đài truyền thanh huyện phát giấy chứng nhận

Sau 3 ngày học tập, các học viên đã nắm được các chuyên đề quan trọng, góp phần nâng cao năng lực và kỹ năng viết tin cho công tác sắp tới.

Hùng Triệu