Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới I/2017

LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2017

Bắt đầu cho chương trình buổi lễ khai giảng là chương trình văn nghệ do các đồng chí học viên trong lớp thực hiện, góp phần tạo không khí vui tươi và phấn khởi trong buổi lễ bế giảng.

Qua 10 ngày tổ chức quản lý, giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng Đảng viên mới năm 2017, được sự cho phép của TT.HU, chiều 24/3/2017 TTBDCT phối hợp với các ban xây dựng đảng tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2017, đến dự buổi lễ có các đồng chí đ/c Trần Hải Sơn - HUV - Phó trưởng Ban tuyên giáo H.U, đ/c Nguyễn Văn Phước - Phó trưởng BTC H.U, đ/c Nguyễn Hữu Thắm - Phó CN UBKT H.U, , đ/c Châu Văn Giới - GĐ TTBDCT, đ/c Nguyễn Thuý Tâm - Phó GĐ TTBDCT cùng với tất cả các đồng chí học viên cũng có mặt trong buổi lễ Bế giảng.

Thông qua chương trình bồi dưỡng Đảng viên mới, các đồng chí học viên đã nắm được các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam, Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, Đường lối phát triển KT-XH của Đảng, Phát triển GD và ĐT, KH và CN, xây dựng và phát triển VH, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, Xây dựng Đảng về Đạo đức, Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên ĐCSVN, CĐBS: Chuyến thăm chính thức Cộng hòa nhân dân Trung Hoa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Số lượng học viên theo kế hoạch: 60 đ/c. Tổng số dự học:78 đ/c. Đạt 130%.

Kết quả cuối khóa học, 78/78 học viên đều đủ điều kiện tham gia làm bài kiểm tra cuối khóa đạt 100%. Qua kết quả kiểm tra số đông các bài viết đáp ứng tốt về nội dung, có sự đầu tư, độc lập, sáng tạo trong cách nghĩ, cách viết của mình nên số bài đạt khá, giỏi chiếm tỉ lệ cao. Cụ thể như sau: + Giỏi: 26 đ/c đạt 33,3%; Khá: 35 đ/c đạt 44,9%; TB: 17 đ/c đạt 21,8%.

Sau khi đồng chí giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị báo cáo tổng kết, đồng chí phó giám đốc, đồng thời là Giáo viên chủ nhiệm của lớp thông qua điểm kiểm tra và xếp loại cuối khóa cho các đồng chí học viên trong lớp.

Để biểu dương tinh thần học tập của các đồng chí có kết quả học tập tốt, trung tâm đã họp xét và quyết định khen thưởng cho 05 đồng chí học viên có kết quả học tập tốt và có ý thức trong học tập. gồm các đồng chí: Lê Văn Lót, Nguyễn Thị Tố Nga, Huỳnh Thị Xuân Trang, Nguyễn Nhật Trường, Trần Anh Thư.

Kếthúc buổi lễ bế giảng, lớp học cũng đã gửi gắm lời cám ơn đến các đồng chí giảng viên, Ban giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Bến Cầu đã tạo điều kiện cho các đồng chí hoàn thành tốt khóa học tại đây.

Hùng Triệu