Lễ bế giảng lớp BD CĐ tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2016

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2016

***

Qua 3 ngày tổ chức quản lý, giảng dạy và học tập Lớp BD Chuyên đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2016, đến giờ này lớp học đã hoàn thành về nội dung chương trình. Được sự cho phép của TT.HU, chiều nay 12/5/2016 TTBDCT phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức lễ bế giảng Lớp BD Chuyên đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2016.

Các đồng chí đại biểu cùng lãnh đạo trung tâm

Đến dự lễ bế giảng có đồng chí Trần Hải Sơn - HUV - Phó trưởng Ban Tuyên giáo H.U, đ/c Nguyễn Văn Phước - HUV - Phó trưởng Ban Tổ chức H.U, cùng các đồng chí lãnh đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị cùng các học viên lớp học tham dự lễ bế giảng.

Đồng chí Nguyễn Hùng Triệu - chuyên viên TTBDCT tổ chức lễ bế giảng

Sau khi đồng chí Nguyễn Hùng Triệu - chuyên viên trung tâm thông qua thành phần tham dự và chương trình làm việc của buổi lễ bế giảng. Đồng chí Châu Văn Giới lên phát biểu đánh giá tổng kết lớp học.

Đồng chí Châu Văn Giới - GĐ TTBDCT phát biểu tổng kết lớp

Đồng chí giám đốc đã thông qua những mặt thuận lợi cũng như những vấn đề khó khăn trong quá trình lớp học diễn ra, đồng thời nêu lên kết quả đạt được của lớp học như sau:

+ Giỏi: 17 bài, đạt 34 %. Đây là những bài đã đáp ứng được nội dung cốt lõi của đồng thời liên hệ thực tế khá tốt, sát hợp. Trình bày sạch đẹp, khoa học logic.

+ Khá: 29 bài, đạt 58 %. Đây là những bài đảm bảo nội dung cốt lõi. Tuy nhiên, còn thiếu liên hệ ở phần này hoặc phần kia, hoặc liên hệ một cách chung chung.

+ Trung bình: 4 bài, đạt 8 %. Đây là những bài chỉ đáp ứng được nội dung yêu cầu một cách đơn giản thiếu sự đầu tư hoặc trong diễn đạt còn lủng củng, lộn xộn. Thiếu một trong các nội dung theo yêu cầu của đề bài.

Cuối bài phát biểu đồng chí đã chúc mừng thành tích của tất cả học viên đạt được và không có học viên nào phải thi lại hay học lại trong lớp học lần này.

Sau khi đồng chí Nguyễn Thúy Tâm - phó giám đốc TTBDCT công bố điểm và xếp loại của các học viên là đến phần trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Vài hình ảnh trong buổi lễ bế giảng:

Hùng Triệu