Lễ bế giảng lớp BD CĐ Hội nhập kinh tế quốc tế khóa 1 năm 2016

Lễ bế giảng lớp BD CĐ Hội nhập kinh tế quốc tế khóa 1 năm 2016

Qua 3 ngày tổ chức quản lý, giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng chuyên đề chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế khóa 2 năm 2016 từ ngày 20-23/04/2016, lớp học đã hoàn thành về nội dung chương trình. Được sự cho phép của TT.HU, TTBDCT phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế khóa 1 năm 2016. Đến dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Thị Mai - TVHU - Trưởng Ban tuyên giáo H.U đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Chung - Phó trưởng Ban Tổ chức H.U, đồng chí Nguyễn Hữu Thắm - Phó chủ nhiệm UBKT H.U tham dự lễ.

Tuy lớp học ngắn ngày, nhưng với những nỗ lực của cán bộ Giảng viên và Ban giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị đảm bảo được mục đích giúp cho các đ/c đảng viên trên địa bàn huyện hiểu được những kiến thức về Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, những Cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế, Đường lối, quan điểm, giải pháp tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay, để mỗi đảng viên nắm được những xu thế mới về kinh tế, bắt kịp và hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Trong buổi lễ bế giảng, đồng chí giám đốc đã thông qua được kết quả cũng như những vấn đề cần giải đáp cho học viên cũng như những hạn chế trong trong quá trình lớp học diễn ra, cũng như kết quà tổng kết lớp để đại biểu cũng như toàn thể học viên nắm.

Đồng chí phó giám đốc thông qua điểm kiểm tra và xếp loại cuối khóa của các đồng chí học viên của khóa 1 lớp bồi dưỡng chuyên đề chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế 2016.

Sau khi thông qua điểm số, các đồng chí học viên lần lượt lên nhận giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học đợt này.

Vài hình ảnh học viên tại lớp học trong buổi lễ Bế giảng khóa học:

Hùng Triệu