Khai giảng lớp Trung cấp LLCT - HC B12

LỄ KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH KHÓA B12

MỞ TẠI HUYỆN BẾN CẦU

Nhằm củng cố vững chắc hệ tư tưởng, chuẩn hóa và nâng cao trình độ Trung cấp Lý luận Chính trị-Hành chính cho đội ngũ cán bộ đảng viên cơ sở đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới: Sáng ngày 11/9/2017, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bến Cầu -Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính Khóa B12, năm học 2017-2018, được tổ chức học tập tại huyện Bến Cầu.

Thầy Nguyễn Tấn Dũng- Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đến dự và phát biểu khai giảng lớp.

Đồng chí Vương Quốc Thới-Bí thư Huyện ủy Bến Cầu tới dự và quán triệt tinh thần các đồng chí học viên.

Cùng dự còn có các đồng chí là lãnh đạo HĐND huyện, các Ban xây dựng Đảng trực thuộc Huyện ủy Bến Cầu.

Tại Lễ khai giảng, đại diện nhà trường đã thông qua các quyết định về việc mở lớp, thành lập Ban chỉ đạo lớp học, phân công giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự của lớp.

Các đồng chí đồng chủ nhiệm lớp trung cấp LLCT - HC B12

Được biết Khóa học này diễn ra từ ngày 12/9/2017 đến ngày 08/6/2018 có 70 học viên là đội ngũ cán bộ chủ chốt và dự nguồn các chức danh chủ chốt ở cơ sở trong huyện Bến Cầu tham gia theo hình thức học tập trung từng đợt. Qua đó, các học viên sẽ cùng tham gia nghiên cứu 07 phần học, như: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương; Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp và viết tiểu luận cuối khóa. Trong đó thời gian thực học là 1.056 tiết, gồm có: thời gian học viên nghe giảng 496 tiết, thảo luận 136 tiết, tự học 424 tiết, 01 lần đi thực tế cuối khóa, 10 lần thi hết môn học, 01 lần thi tốt nghiệp. Đây là một Chương trình Đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị_Hành chính mới, được thiết kế theo tinh thần đổi mới, lấy người học viên làm trung tâm, theo đó thời gian học viên thảo luận bằng 1/3 thời gian nghe giảng lý thuyết.

Các đồng chí trong ban cán sự lớp và ban cán sự tổ giới thiệu trước lớp học

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Vương Quốc Thới-Bí thư Huyện ủy Bến Cầu nhấn mạnh đề nghị trong quá trình học tập, các học viên phải xác định rõ động cơ học tập đúng đắn, có kế hoạch và phương pháp học tập khoa học, mạnh dạn phát biểu, thảo luận khi lên lớp, cùng với giảng viên làm rõ các vấn đề về lý luận gắn với thực tiễn, kết hợp với tự học, tự nghiên cứu tài liệu, phải đoàn kết,… Cuối khóa học, đảm bảo có 100% học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ các học phần và thi tốt nghiệp đạt yêu cầu./.

Các đồng chí lãnh đạo trung tâm, các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và lãnh đạo trường chính trị tỉnh Tây Ninh

Quang Son - đài phát thanh huyện Bến Cầu