KG MTTQ 2016

LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM Ở CƠ SỞ

NĂM 2016

Sáng ngày 08/08/2016, tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ làm công tác MTTQ Việt Nam ở cở sở năm 2016, đến tham dự buổi lễ có các đồng chí: đ/ Huỳnh Văn Thức - TVHU - Trưởng Ban dân vận H.U - kiêm chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện,đ/c Trần Hải Sơn - HUV - Phó trưởng BTG H.U, đ/c Nguyễn Văn Phước - HUV - Phó trưởng Ban Tổ chức H.U, đ/c Nguyễn Hữu Thắm - Phó chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra H.U, đ/c Châu Văn Giới - GĐ TTBDCT, đ/c Nguyễn Thuý Tâm - Phó GĐ TTBDCT, Nguyễn Văn Nấu - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện cùng với gần 50 đồng chí học viên của lớp có mặt trong buổi lễ khai giảng.

Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí GĐ TTBDCT đã nêu lên được lịch sử công tác MTTQ VN qua thời kỳ lịch sử, đồng thời nêu lên mức độ cần thiết của công tác MTTQ trong thời gian hiện nay. Đồng thời nhắc nhở các đồng chí học viên về thời gian và tác phong học tập tại Trung tâm.

Cũng tại buổi lễ này, đồng chí Huỳnh Văn Thức - TVHU - Trưởng Ban dân vận H.U - kiêm chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện đã đại diện BTV Huyện uỷ thông qua các điểm các chú ý trong công tác MTTQ và nói lên những vấn đề cấp thiết cần sự hỗ trợ của cán bộ làm công tác tại địa phương, đồng thời nhắc nhở học viên vài vấn đề trong quá trình học tập để đạt kết quả tốt nhất.

Sau khi lễ khai giảng kết thúc, đồng chí Nguyễn Thuý Tâm - Phó GĐ TTBDCT đã triển khai chuyên đề đầu tiên, chuyên đề : Chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hùng Triệu