KG Lớp Nông dân 2016

LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2016

***

Nhằm mục đích bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở. Từ đó, giúp cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở có được những phương pháp, cách thức tổ chức và hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả hơn.Trên cơ sở đó, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, có hiệu quả theo định hướng XHCN.

Với mục đích đó, được sự đồng ý của TT.HU sáng ngày 18/7/2016 Trung tâm BDCT phối hợp với Hội Nông dân Huyện Bến Cầu tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cơ sở khoá năm 2016”. Đến tham dự buổi lễ khai giảng có các đồng chí: đ/c Phạm Văn Long - HUV - Chủ tịch hội Nông dân huyện, đ/c Trần Hải Sơn - HUV - Phó trưởng Ban Tuyên giáo HU, đ/c Châu Văn Giới - GĐ TTBDCT, đ/c Lê Hùng Chương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đ/c Lê Văn Trường - Phó chủ nhiệm UBKT HU, đ/c Nguyễn Văn Chung - Phó trưởng Ban Tổ chức HU, đ/c Thuý Tâm - Phó GĐ TTBDCT cùng với toàn thể học viên tham dự lớp học.

Các đồng chí đại biểu dự khai giảng

Trong buổi lễ đồng chí GĐ TTBDCT cũng đã nêu ra được sự cần thiết của công tác Hội Nông dân, để xã hội luôn được hoàn thành những nhiệm vụ. Qua lớp học tuy ngắn ngày nhưng sẽ đáp ứng những kiến thức cơ bản nhất để các học viên có thể nắm được và áp dụng tại địa phương mình công tác, làm cho Hội Nông dân ngày càng vững mạnh và tuyên truyền sâu rộng vào mọi tầng lớp nhân dân tại địa phương.

Đồng chí GĐ phát biểu khai giảng

Tham dự buổi lễ khai giảng, đồng chí Phạm Văn Long - Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã thay mặt BTV Huyện uỷ phát biểu biểu chỉ đạo về công tác tổ chức lớp học tại trung tâm, và nhắc nhở học viên nhiều vấn đề về thời gian để chuẩn bị tốt cho công tác học tập, nhằm tránh việc vắng học hay bỏ học trong quá trình lớp học diễn ra, do đặc thù là nông dân nên có thể thời gian học còn trùng với mùa vụ.

Đ/c Phạm Văn Long - Chủ tịch Hội Nông dân phát biểu chỉ đạo

Sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, đồng chí Nguyễn Thuý Tâm cũng triển khai chuyên đề đầu tiên, chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của ĐCSVN.

Một số hình ảnh trong lễ khai giảng:

Hùng Triệu