Danh sách lớp Trung cấp LLCT 2017

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

HỌC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2017

- DANH SÁCH LỚP.

- LỊCH HỌC.

- Các đồng chí có tên trong danh sách, tập trung tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu.

- Lúc: 07 giờ 30 phút ngày 11/09/2017 để tiến hành làm lễ khai giảng và triển khai một số nội dung của lớp học.

Lưu ý: Ban Tổ chức Huyện ủy thông báo đến Chi bộ biết và yêu cầu các đồng chí có tên thực hiện tốt nội dung thông báo.