BG lớp Nông dân 2017

LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2017

Sáng ngày 11/8/2017, Tại Hội trường, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu phối hợp Hội nông dân huyện. Tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2017. Đến dự có các đ/c đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và trên 60 học viên.

Trải qua 05 ngày thực học (từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017) các học viên đã nghiên cứu qua 06 chuyên đề theo kế hoạch đề ra. Trong quá trình học các học viên được các giảng viên kiêm chức huyện trình bày trên giáo án điện tử có hình ảnh minh họa, làm cho bài giảng thêm sinh động hơn, giúp cho học viên dễ dàng tiếp thu. Ngoài ra học viên còn được thảo luận và viết bài thu hoạch vào cuối khoá học.

Đ/c Nguyễn Thúy Tâm - phó giám đốc TTBDCT thông qua điểm số học viên

Kết quả cuối khóa học có 17 học viên đạt loại giỏi, 38 học viên đạt loại khá và 06 học viên đạt trung bình. Đạt 122% vượt chỉ tiêu so với kế hoạch.

Phát biểu tại buổi lễ ông Châu Văn Giới mong rằng với những kiến thức đã được tiếp thu trong thời gian qua sẽ là hành trang giúp các học viên vững vàng hơn, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của đảng, cố gắng rèn luyện phẩm chất đạo đức và năng lực trong công tác để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

KIM PHA - Đài Truyền thanh Bến Cầu