BG lớp BD NTVĐ khóa 1/2017

LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

KHÓA I NĂM 2017

Chiều ngày 5/4/2017, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu đã diễn ra lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2017, do trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện kết hợp cùng các ban xây dựng đảng huyện ủy tổ chức. Đến dự có Đồng chí Nguyễn Văn Lô - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đ/c Châu Văn Giới giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cùng với hơn 78 học viên là những đoàn viên thanh niên, quần chúng ưu tú đã tham dự lớp học này.

Tham gia khóa học đợt này là các cán bộ, viên chức, Ban chỉ huy quân sự các chi bộ nhà trường, cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện. Trong thời gian học tập các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 05 chuyên đề chính, như: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyên đề bồ sung “Lịch sử Đảng bộ địa phương”. Qua 1 tuần học tập nghiêm túc của toàn thể học viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện còn tổ chức cho học viên đi sâu vào thảo luận và làm bài thi cuối khóa.

Kết quả có 26 học viên xếp loại giỏi (chiếm 33,3%), loại khá có 35 học viên (chiếm 44,9%), còn lại trung bình và yếu. Những học viên có kết quả yếu đã được Ban giám đốc TTBDCT thông qua Ban Tổ chức Huyện ủy cho làm bài lại và nhận được giấy chứng nhận sau đó.

Phát biểu đánh giá lớp học Đồng chí Nguyễn Văn Lô - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, mong rằng với những kiến thức đã tiếp thu được qua lớp học này, các học viên cần cố gắng học tập, công tác, rèn luyện mình tốt hơn nữa để phấn đấu đứng vào hàng ngủ của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Kết thúc khóa học, BGĐ TTBDCT cùng GVCN cũng đã họp xét khen thưởng cho 08 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Qua lớp học này nhằm giúp cho các học viên có thêm những nhận thức đúng đắn về lý tưởng Đảng cộng sản Việt Nam cũng như có thêm niềm tin và nghị lực để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trong tương lai, phục vụ quê hương Bến Cầu ngày càng giàu đẹp hơn./.

Khánh Hội - Đơn vị Đài Truyền thanh huyện Bến Cầu.