Hướng dẫn xét Sơ cấp LLCT

Hướng dẫn xét Sơ cấp LLCT

Các đồng chí đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và bảng điểm đủ số tiết quy định mới đủ điều kiện để xét trình độ Tương đương Sơ cấp lý luận chính trị.

- Bước 1: Photo, công chứng bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học và Bảng điểm (1 bản).

- Bước 2: Nộp bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học và Bảng điểm (bản sao có công chứng) và Đơn xin xác nhận trình độ tương đương sơ cấp (mẫu download Các loại văn bản) tại Trung tâm BDCT.

- Bước 3: Xác nhận của nhân viên Trung tâm để chờ ngày lấy giấy chứng nhận. Sau khi có kết quả được cấp.

*Lưu ý: khi đã có danh sách lấy giấy xác nhận: mang theo 2 ảnh 3x4 đến Trung tâm để nhận GIẤY XÁC NHẬN.

Mặt trước giấy xác nhận Sơ cấp lý luận chính trị

Mặt sau giấy xác nhận