Nguyên lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ

Ngày đăng: 07:52:23 13-10-2009

NGUYÊN LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

Trải qua các giai đoạn lịch sử có rất nhiều cán bộ đã tham gia, cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp GDLLCT huyện nhà và cũng từ đây, có rất nhiều đ/c đã trưởng thành, giữ nhiều vị trí quan trọng của huyện nhà; Để kế tục truyền thống ấy kế tục những người đi trước, đội ngũ cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, đội ngũ giảng viên kiêm chức huyện nhà sẽ tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa công tác GDLLCT góp phần vào việc xây dựng và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trải qua các thời kỳ hoạt động, có nhiều đ/c đã tham gia lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị giữ chức vụ như:

- Giám đốc qua các thời kỳ:

- Phó giám đốc qua các thời kỳ:

Tất cả các đ/c này đã tích cực tham mưu cho huyện uỷ, UBND huyện và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ GDLLCT cho cán bộ, đảng viên huyện nhà, đã tổ chức rất nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới nâng cao trình độ nhận thức cho hàng vạn cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.