Danh sách Giảng viên

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC TẠI TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

***

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Họ tên

Đ/c Nguyễn Văn Lô

Đ/c Nguyễn Thị Mai

Đ/c Bùi Viết Hùng

Đ/c Huỳnh Thị Phượng

Đ/c Lê Thanh Tùng

Đ/c Nguyễn Thanh Danh

Đ/c Nguyễn Thúy Tâm

Đ/c Huỳnh Thanh Hùng

Đ/c Lê Thị Phước

Đ/c Trần Hải Sơn

Đ/c Phạm Thành Sơn

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ & Đơn vị công tác

TVHU - Trưởng Ban Tổ Chức HU

TVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo HU

TVHU – Bí thư Đảng ủy Thị trấn

HUV - Bí thư Đảng ủy xã An Thạnh

HUV - Phó chủ tịch HĐND huyện

HUV - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

Phó trưởng Ban Tuyên giáo H.U

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Long Phước

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Lợi Thuận

HUV - Chánh văn phòng Huyện ủy

Phó Trưởng Phòng GD-ĐT huyện

Phó Trưởng phòng Tư Pháp huyện

Hình ảnh