Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ Đại hội thành lập Đảng năm 1930 đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội với các dấu mốc quan trọng.

Theo Zing.vn