lop NTD khoa 1-2019

Sáng ngày 18/3/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bến Cầu-Ban Tổ chức Huyện ủy Bến Cầu phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy-Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp học; đồng chí Nguyễn Văn Lô-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bến Cầu tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Khóa học diễn ra trong 05 ngày, có 63 học viên là đoàn viên thanh niên, quần chúng ưu tú hiện đang công tác tại các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện Bến Cầu được tham gia học tập, nghiên cứu 05 chuyên đề chính, như: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và 01 Chuyên đề bổ sung “Lịch sử Đảng bộ huyện Bến Cầu” kết hợp đi về nguồn tại địa đạo Lợi Thuận.

Trong thời gian khóa học diễn ra, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bến Cầu tổ chức cho học viên thảo luận và làm bài kiểm tra cuối khóa.

Qua lớp học này nhằm giúp cho các học viên sớm giác ngộ lý tưởng của Đảng, được nâng cao hơn về tư tưởng, có nhận thức đúng đắn, nắm vững những chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, về vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên;…. để khi về địa phương, đơn vị mình công tác, tiếp tục ra sức phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nổ lực ra sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, sớm được các Chi, Đảng bộ cơ sở xem xét đứng chân vào hàng ngũ những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.