lop nhan thuc Dang 2018

HOẠT ĐỘNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỂ ĐẢNG NĂM 2018

----------

Từ ngày 16-24/4/2018, Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018.

Ảnh 1: Đồng chí Nguyễn Văn Lô-TVHU, Trưởng BTC HU dự khai giảng và phát biểu chỉ đạo lớp học

Ảnh 2: Lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc HU dự khai giảng lớp

Tham gia lớp học có 93 học viên là những cán bộ công chức, viên chức ưu tú cơ được sự giới thiệu của các chi, đảng bộ trong toàn huyện. Trong 05 ngày tham gia học tập, các học viên được trang bị 5 chuyên đề với các nội dung: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng CSVN. Bên cạnh đó các học viên còn được nghe chuyên đề bổ sung về “Lịch sử Đảng bộ địa phương” tại xã Lợi Thuận.

Đây là lớp Trung tâm áp dụng thực hiện 2 giải pháp mới nâng cao hiệu quả, chất lượng GDLLCT đó là: đề thi cho dưới dạng tổng hợp vừa có trắc nghiệm, bán tự luận và tự luận nhằm giúp người học nắm được một cách tổng quát nhất về nội dung chương trình lớp. Đồng thời, phối hợp với Đảng ủy xã Lợi Thuận cho học viên nghe báo cáo chuyên đề bổ sung ở hội trường đảng ủy xã và về nguồn tại Địa Đạo Lợi Thuận theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, tạo điều kiện cho học viên trải nghiệm thực tế, qua đó trân trọng lịch sử, tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đề ra phương hướng phấn đấu để được kết nạp vào Đảng.

Ảnh 3: Đồng chí Phạm Đình Nhật-Phó Trưởng BTG HU báo cáo CĐBS về Lịch sử Đảng bộ huyện

Ảnh 4: Học viên nghe báo cáo chuyên đề bổ sung tại xã Lợi Thuận

Ảnh 5: Học viên về nguồn tại Địa đạo Lợi Thuận

Ảnh 6: Học viên về nguồn tại Địa đạo Lợi Thuận

Ảnh 7: Học viên làm bài kiểm tra dạng tổng hợp

Ảnh 8: Học viên làm bài kiểm tra theo hình thức đề tổng hợp

Cuối khóa học Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khen thưởng 10 đồng chí làm bài kiểm tra đạt loại giỏi và cấp giấy chứng nhận cho 83 đồng chí kiểm tra đạt yêu cầu

Đồng chí Nguyễn Văn Lô-TVHU, Trưởng BTC Huyện ủy trao giấy khen cho HV có thành tích xuất sắc trong học tập

Đồng chí Châu Văn Giới-GĐTT trao giấy chứng nhận cho hoc viên