lop MTTQ 2018

Từ ngày 13-17/8/2018, TTBDCT Bến Cầu mở lớp Bồi dưỡng lý luận Chính trị và nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở năm 2018.

Ảnh 1: Lãnh đạo cơ quan huyện dự Khai giảng lớp học

Ảnh 2: đ/c Huỳnh Văn Thức -TVHU, Trưởng BDVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu chỉ đạo lớp học

Tham gia lớp học có 50 học viên là cán bộ Ban thường trực Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong 5 ngày thực học, các học viên được nghiên cứu 6 chuyên đề gồm: Chủ Nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng cộng sản Việt nam-Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Những vấn đề cơ bản về mặt trận Tổ quốc Việt nam; Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở; Một số cuộc vận động lớn của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở.

Ảnh 4: hoạt động học tập của lớp

Ảnh 3: hoạt động thảo luận của lớp

Tiếp tục thực hiện mô hình mới đã đăng ký từ đầu năm, nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy giảng dạy học tập LLCT, đối với lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cán bộ MTTQ cơ sở năm 2018, Trung tâm BDCT đã thực hiện 2 giải pháp sau:

Một là, sáng ngày 17/8/2018, Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức cho học viên nghe báo cáo phụ khóa về lịch sử Đảng bộ địa phương Bến Cầu giai đoạn 1975-2000 tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Long Phước. Đồng thời, tổ chức cho lớp đi về nguồn tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ Thanh niên xung phong (TNXP) TP.HCM tại xã Long Phước. Tại đây các học viên đến Đền tưởng niệm Liệt sĩ TNXP Tp.HCM thắp hương và được nghe cán bộ của Lực lượng TNXP Tp.HCM hướng dẫn, giới thiệu khái quát về lịch sử Khu tưởng niệm Liệt sĩ TNXP TP.HCM. Trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, ở xã Long Phước, huyện Bến Cầu có một địa danh được ví như “Ngã ba Đồng Lộc ở biên giới Tây Nam”. Đó là sự kiện 24 cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh đã bị bọn diệt chủng Pôn Pốt giết hại vào năm 1978. Để tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của Lực lượng TNXP nói chung và 24 liệt sĩ đã hy sinh tại nơi đây, lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh xây dựng “Khu tưởng niệm liệt sĩ TNXP thành phố Hồ Chí Minh”. Nơi đây đã trở thành nơi tưởng niệm các liệt sĩ và cũng là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ của thành phố thành phố Hồ Chí Minh và cả nước

Ảnh 5: hoạt động về nguồn của lớp

Ảnh 6: nghe thuyết minh về lịch sử Đài Tưởng niệm Thanh niên xung phong tại Nhà truyền thống.

Ảnh 5,6,7,8: hoạt động về nguồn của lớp

Hai là, đề thu hoạch cuối khóa được cho dưới dạng tổng hợp gồm: 10 câu trắc nghiệm về kiến thức lý luận chung và 1 câu tự luận về phần nghiệp vụ, gắn với nội dung liên hệ thực tế công tác địa phương.

Kết quả có 100% học viên làm bài thu hoạch đạt yêu cầu do Trung tâm đặt ra, trong đó có gần 30% học viên đạt loại giỏi, hơn 32% học viên đạt loại khá, còn lại loại trung bình. Cuối khóa học Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu đã cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu.

Ảnh 7: bế giảng lớp học

Ảnh 8: lãnh đạo MTTQ huyện trao giấy chứng nhận cho học viên