lop doan TN 2018

Từ ngày 09/7-13/7/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2018.

Ảnh 1: Khai giảng lớp học

Tham gia lớp học có trên 50 học viên là những đoàn viên tích cực trong công tác đoàn tại các xã, thị trấn, các trường THPT và cơ quan huyện.

Ảnh 2: Học viên chia tổ thảo luận

Ảnh 3: Học viên tìm đọc và mượn sách tại Thư viện

Trong 5 ngày thực học, học viên được trang bị 6 chuyên đề với các nội dung: Chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng ta đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh -Trường học XHCN của thanh niên, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Hội nhập Quốc tế. Đồng thời, học viên được nghe báo cáo chuyên đề phụ khóa tại khu di tích Địa đạo Lợi Thuận về: Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng công tác Đoàn, Hội, trò chơi sinh hoạt tập thể; bồi dưỡng về thể thức văn bản của Đoàn, các loại sổ mẫu của Đoàn, quy trình phát triển Đoàn và xét chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Ảnh 4: Thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ tại Địa đạo Lợi Thuận

Ảnh 5:Hoạt động kỹ năng công tác Đoàn, Hội, trò chơi sinh hoạt tập thể

Ảnh 6: Tổ chức Hội thi "Ngày Hội Tôi yêu Tổ quốc tôi"

với các phần thi thuyết trình và trình diễn thời trang

Sau 5 ngày tổ chức học tập, 100% học viên đã tham gia học tập đầy đủ, kết thúc chương trình lớp học, học viên làm bài thu hoạch đạt giỏi 27,45 %, khá 58.82 % và TB tỷ lệ 13,73 %.

Ảnh 6: Lãnh đạo TTBDCT trao giấy chứng nhận cho học viên

Thông qua lớp bồi dưỡng này, nhằm giúp cho cán bộ đoàn ở cơ sở nắm vững kiến thức lý luận về chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động; nhận thức và xác định được lý tưởng cách mạng của thanh niên và những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác đoàn ở cơ sở. Từ đó, có nhận thức đúng đắn về thống những vấn đề cơ bản về công tác Đoàn, những nhiệm vụ trọng tâm của thanh niên hiện nay để các đồng chí nhận thức, vận dụng thiện hiện có hiệu quả.

Những kiến đã tiếp thu tại chương trình lớp học này sẽ là hành trang quý báu để học viên là những cán bộ đoàn tiếp tục khẳng định mình trên bước đường công tác sắp tới, vững vàng hơn, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, ngày càng phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./