LOP DANG VIEN MOI

Từ ngày 08-19/10/2018, TTBDCT Bến Cầu mở lớp Bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho đảng viên mới năm 2018.

Tham gia lớp học có 75 học viên là đảng viên dự bị đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện. Trong 8 ngày thực học, các học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề gồm và được bố trí như sau: 05 ngày học viên lên lớp nghe trình bày 10 chuyên đề theo kế hoạch; 0,5 ngày nghe chuyên đề bổ sung; 01 ngày thảo luận tổ; 0,5 ngày hệ thống chương trình, giải đáp thắc mắc; 0,5 ngày kiểm tra cuối khoá; 0,5 ngày giải đáp thắc mắc và bế giảng lớp học.

Tiếp tục thực hiện mô hình mới đã đăng ký từ đầu năm, nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy giảng dạy học tập LLCT, đối với lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới năm 2018, Trung tâm BDCT đã thực hiện 2 giải pháp sau:

Một là, sáng ngày 15/10/2018, Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức cho học viên nghe báo cáo phụ khóa về Tình hình phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng NTM trên địa bàn xã Long Thuận 9 tháng đầu năm 2018. Đồng thời, tổ chức cho lớp đi trải nghiệm thực tế Trạm Biên phòng Long Thuận (chốt Cây Me) và nghe báo cáo tình hình công tác giữ gìn an ninh trật tự địa bàn biên giới. Tại đây các học viên được nghe đồng chí Phó Trưởng trạm Biên phòng Long Thuận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng tại khu vực biên giới, được đặt câu hỏi giao lưu với các đồng chí làm nhiệm vụ tại chốt. Nhìn chung, học viên khâm phục tinh thần hi sinh vượt qua khó khăn, canh giữ vùng biên giới bình yên đất nước của anh em công tác tại Trạm Long thuận.

Học viên nghe báo cáo chuyên đề phụ khóa tại Trung tâm HTCĐ xã Long Thuận

Học viên tham quan trải nghiệm tại Trạm Biên phòng Long Thuận

Hai là, đề kiểm tra cuối khóa được cho dưới dạng tổng hợp gồm: 15 câu trắc nghiệm về kiến thức lý luận chung, 1 câu bán tự luận và 01 câu tự luận có liên hệ gắn với vị trí công tác. Do được quán triệt hình thức đề kiểm tra ngay từ đầu lớp học nên học viên có sự chuẩn bị, ghi chép nội dung trọng tâm bài giảng của giảng viên, hầu hết đáp án trắc nghiệm học viên chọn đúng, phần liên hệ sát với vị trị công tác. Qua khảo sát học viên đồng thuận với cách làm bài kiểm tra dạng tổng hợp vì khái quát được những kiến thức trọng tâm của chương trình học.

Học viên làm bài kiểm tra tại lớp

Kết quả có 100% học viên làm bài kiểm đạt yêu cầu do Trung tâm đặt ra, trong đó loại giỏi: 41,33%;khá 54,67%, trung bình 4%.Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu đã cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu lớp học.