lop dan van.2018

Từ ngày 28-31/8/2018, TTBDCT Bến Cầu mở lớp Bồi dưỡng công tác dân vận ở cơ sở năm 2018.

Tham gia lớp học có 64 học viên là cán bộ, hội viên các đoàn thể công tác tại các xã trên địa bàn huyện. Trong 4 ngày thực học, các học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề gồm: Công tác dân vận của tổ chức cơ sở Đảng trong thời kỳ mới; Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở xã, phường, thị trấn; Công tác dân vận của chính quyền cấp xã và việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Công tác dân vận với đồng bào theo tôn giáo; Công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số; Công tác vận động quần chúng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và Một số nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận.

Kết quả cuối khóa có 100% học viên làm bài thu hoạch đạt yêu cầu do Trung tâm đặt ra, gồm: Giỏi: 17 đ/c đạt 26,56 %, Khá: 36 đ/c đạt 56,25 %, TB: 11 đ/c chiếm 17,19 %. Cuối khóa học Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Bến Cầu đã cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu.

Một số hình ảnh hoạt động của lớp:

Ảnh 1: Khai giảnh lớp học

Ảnh 2-3: Lãnh đạo cơ quan huyện dự khai giảng và phát biểu chỉ đạo lớp học

Ảnh 4-5: Hoạt động học tập của lớp