lop CCB-2018

BẾN CẦU TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG LLCT VÀ NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÁN BỘ HỘI CCB CƠ SỞ

NĂM 2018

----------

Từ ngày 21-25/5/2018, Trung Tâm BDCT Bến Cầu tổ chức lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội CCB cơ sở năm 2018.

Đồng chí Châu Văn Giới-GĐ TTBDCT phát biểu khai giảng lớp học

Lãnh đạo cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Hội CCB huyện dự khai giảng lớp học

Tham gia lớp học có 50 học viên là những cán bộ hội viên Hội CCB các xã, thị trấn trong huyện. Trong 05 ngày thực học, các học viên được trang bị 6 chuyên nhằm giúp cho cán bộ Hội viên HCCB nắm được những vấn đề lý luận cơ bản về CN Mac-Lenin, tư tưởng HCM “là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động CM của ĐCSVN; về Đảng CSVN-người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; về HTCT và phương thức lãnh đạo của Đảng đ/v HTCT; cũng như nghiệp vụ về công tác HCCB để không ngừng xây dựng tổ chức HCCB ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó các học viên còn được nghe chuyên đề bổ sung tại xã Long Giang về “Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã Long Giang” và báo cáo điển hình Những kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức Hội CCB và công tác phát triển hội viên trên địa bàn xã Lợi Thuận.

Cuối khóa học Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cấp giấy chứng nhận cho 50 đồng chí viết thu hoạch đạt yêu cầu

Lãnh đạo Hội CCB huyện, Trung tâm BDCT trao giấy chứng nhận cho học viên