Buổi thảo luận nhóm của lớp Đảng viên mới II/2017

Buổi thảo luận nhóm của lớp Đảng viên mới khóa II năm 2017

Nằm trong chương trình lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2017, tiếp theo buổi thảo luận chiều ngày 16/10, sáng 17/10 tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị đã tổ chức thảo luận cho lớp.

Cả lớp được chia thành 04 nhóm và được hướng dẫn chung bởi đồng chí Nguyễn Thúy Tâm - phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Các nhóm tiếp tục được các nhóm trưởng và thư ký phân công làm việc để giải quyết các câu hỏi thảo luận mà TTBDCT đã giao khi hoàn thành các bài giảng nhằm hệ thống lại kiến thức, giúp học viên nắm vững chương trình học trước khi bước vào buổi thi kết thúc lớp học.

Hùng Triệu