Hình ảnh hoạt động

Đ/c Nguyễn Hùng Triệu - chuyên viên Đ/c Huỳnh Thị Phượng - GVKC của huyện

TTBDCT trong buổi khai giảng lớp học tham gia thi báo cáo viên giỏi vòng tỉnh

Chi bộ BTG - TTBDCT tham gia giải bóng

chuyền chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Hùng Triệu