DANH SÁCH BÀI ĐĂNG MỚI


TIN BÀI KHAI GIẢNG - BẾ GIẢNG VÀ CÁC SỰ KIỆN DIỄN RA TẠI

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ BẾN CẦU NĂM 2019

- Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1

- Lop HNQT 2019

- Tổng kết công tác GDLLCT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

- Danh sách cấp giấy chứng nhận tương đương SCLLCT năm 2018

- Mở lớp BD Nhận thức Đảng khóa 1 năm 2019

- Mở lớp BD đảng viên mới khóa 1 năm 2019

- Mở lớp BD chuyên đề Hội nhập Quốc tế

- Mở lớp BD chuyên đề Vấn đề Tôn giáo và Chính sách Tôn giáo

- Mở lớp BD Kiến thức QP-AN đối tượng 4 năm 2019

- Khai giảng lớp TC LLCT-HC B28 mở tại huyện Bến Cầu

- Mở lớp BD Chuyên đề TTHCM khóa 1 năm 2019

- Mở lớp các lớp BD Chuyên đề cho đảng viên năm 2019

- Sơ kết lớp Trung cấp LLCT-HC khóa B28 (Mở tại huyện Bến Cầu)

- Hội nghị tổng kết công tác GDLLCT năm 2019


TIN BÀI KHAI GIẢNG - BẾ GIẢNG VÀ CÁC SỰ KIỆN DIỄN RA TẠI

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ BẾN CẦU 2018

- Hoạt động LLCT Đảng viên mới năm 2018

- Hoạt động lớp BDCĐ Giáo dục CNYN năm 2018

- Hoạt động lớp BDCĐ Giáo dục Đạo đức CM năm 2018

- Hoạt động lớp nghiệp vụ cán bộ dân vận cơ sở năm 2018

- Hoạt động lớp BD LLCT dành cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2018

- Hoạt động lớp BD LLCT dành cho cán bộ MTTQ cơ sở năm 2018

- Hoạt động lớp BD LLCT dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018

- Hoạt động lớp BD LLCT dành cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018

- Hoạt động lớp BD Bí thư Chi bộ và CUV ở cơ sở khóa III năm 2018

- Hoạt động lớp BD Bí thư Chi bộ và CUV ở cơ sở khóa II năm 2018

- Hoạt động lớp BD Bí thư Chi bộ và CUV ở cơ sở khóa I năm 2018

- Hoạt động lớp BDLLCT và Nghiệp vụ CCB năm 2018

- Hoạt động lớp BDCD Tôn giáo năm 2018

- Hoạt động lớp Hội nhập quốc tế năm 2018

- Hoạt động lớp BD nhận thức về Đảng năm 2018

- GVKC đạt giải vòng huyện tham gia Hội thi GVLLCT giỏi năm 2018 (Kết quả)

TIN BÀI KHAI GIẢNG - BẾ GIẢNG VÀ CÁC SỰ KIỆN DIỄN RA TẠI

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ BẾN CẦU 2017

- Đã có giấy chứng nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị đợt 6 năm 2017 (*)

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2017

- Buổi dự giờ đồng chí Trần Hải Sơn - Chánh văn phòng Huyện ủy

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2017

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 2 năm 2017

- Buổi thảo luận nhóm của lớp đảng viên mới khóa 2 năm 2017.

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 2 năm 2017

- Lớp bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận năm 2017

- LỄ KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH KHÓA B12 (*)

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới năm 2017

- Giải cầu lông kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 02/9 cùng BTG Tỉnh ủy.

- CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CĐ TTBDCT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY CMT 8 VÀ QK 02/9 (*)

- Danh sách lớp, Thời gian tập trung và lịch học lớp Trung cấp lý luận chính trị B12 (*)

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam năm 2017

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam năm 2017

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân năm 2017

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân năm 2017

- HỘI THI “GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI” NĂM 2017 (*)

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2017

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2017

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2017

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2017

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề tích cực và hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề tích cực và hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn thanh niên cơ sở năm 2017

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn thanh niên cơ sở năm 2017

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở năm 2017

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở năm 2017

- BTG.HU phát động cuộc thi viết trên mạng xã hội cảm nhận về mối quan hệ Việt Nam – Campuchia (*)

- TỔNG KẾT LỚP BD LLCT CHO BÍ THƯ CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CƠ SỞ TỪ KHÓA 1 - 3/2017 (*)

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I năm 2017

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 năm 2017

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 năm 2017

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2017

- Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện (TTBDCT) tổ chức hội nghị Tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

TIN BÀI KHAI GIẢNG - BẾ GIẢNG VÀ CÁC SỰ KIỆN DIỄN RA TẠI

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ BẾN CẦU 2016

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 (*)

- Đã có giấy chứng nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị đợt 9 năm 2016

- Hội nghị bài nói chuyện của giáo sư Hoàng Chí Bảo về tư tưởng đạo đức phong cách HCM.

- TTBDCT huyện họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và tổng kết hoạt động giảng viên kiêm chức năm 2016

- Bến Cầu tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý IV/2016.

- Giảng viên kiêm chức Trung tâm bồi dưỡng chính trị tham quan thực tế năm 2016

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận khoá II năm 2016

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ làm công tác Dân vận khoá II năm 2016

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khoá II năm 2016

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khoá II năm 2016

- Hoạt động thể thao chào mừng 71 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2.9

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2016

- Liên hoan tiếng hát karaoke chào mừng 71 năm Cách mạng tháng 8 & Quốc khánh 2/9

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2016

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ MTTQ VN cơ sở năm 2016

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ MTTQ VN cơ sở năm 2016

- 180 NĂM -TÂY NINH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (*)

- Hội nghị trực tuyến công tác Tuyên giáo tháng 07/2016

- Giải thi đấu cầu lông chào mừng 86 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của BTG tỉnh Tây Ninh (*)

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2016

- Lịch sử và ý nghĩa Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (01/8/1930 – 01/8/2016)

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiểm tra giám sát 06 tháng đầu năm 2016 tại BTG - TTBDCT huyện Bến Cầu

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2016

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ làm công tác Dân vận khoá 1 năm 2016

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ làm công tác Dân vận khoá 1 năm 2016

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Đài truyền thanh huyện Bến Cầu năm 2016

- Buổi sinh hoạt thảo luận của lớp bồi dưỡng cán bộ Đài truyền thanh huyện Bến Cầu năm 2016

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Đài truyền thanh huyện Bến Cầu năm 2016

- Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở năm 2016

- Hoạt động ngoại khóa của lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2016 (*)

- Buổi thảo luận nhóm chuyên đề 6 – Lớp cán bộ đoàn cơ sở năm 2016

- Đã có giấy chứng nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị đợt 3 năm 2016 (*)

- Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở năm 2016

- Lễ bế giảng lớp BD CĐ tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2016

- Lễ khai giảng lớp BD CĐ tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2016

- Lễ bế giảng lớp BD CĐ chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế khóa 2 năm 2016

- Lễ khai giảng lớp BD CĐ chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế khóa 2 năm 2016

- Đã có giấy chứng nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị đợt 1 năm 2016 (*)

- Lễ bế giảng lớp BD CĐ Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế khóa 1 năm 2016

- Bến Cầu tổ chức tổng kết năm 2015 và 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). (*)

- Lễ khai giảng lớp BD CĐ chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế khóa 1 năm 2016

- Lễ bế giảng lớp BD chuyên đề GD chủ nghĩa yêu nước Việt Nam năm 2016

- Lễ khai giảng lớp BD chuyên đề GD chủ nghĩa yêu nước Việt Nam năm 2016

- Lễ bế giảng lớp BD chuyên đề GD Đạo đức cách mạng năm 2016

- Lễ khai giảng lớp BD chuyên đề GD Đạo đức cách mạng năm 2016

- Lễ bế giảng lớp BD KT-QPAN cho đối tượng 4 năm 2016

- Lễ khai giảng lớp BD KT-QPAN cho đối tượng 4 năm 2016

- Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 1 năm 2016

- Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2016