Danh sách báo cáo viên cấp huyện

Danh sách báo cáo viên cấp huyện năm 2016

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

13

14

Họ và tên

Phan Văn Cư

Huỳnh Tuấn An

Huỳnh Ngọc Ẩn

Nguyễn Thị Rộng

Trần Thị Thiệu

Trần Lý Diễm Minh

Võ Thị Thanh

Nguyễn Thị Mai

Phạm Đình Nhật

Huỳnh Thị Phượng

Trần Hải Sơn

Nguyễn Văn Lô

Năm sinh

24/3/1958

1978

1970

1955

1957

08/11/1972

12/5/1983

1974

1971

1966

1978

1966

Chức vụ và đơn vị công tác

Trưởng Ban Tuyên giáo

Thị Trấn

Văn phòng Đảng ủy xã

Lợi Thuận

Hiệu trưởng

trường THCS Long Giang

Trưởng Ban Tuyên giáo xã

Long Thuận

Trưởng Ban Tuyên giáo xã

Tiên Thuận

Hiệu trưởng

trường TH Long Giang B

HĐND xã Long Chữ

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Bí Thư Đảng ủy xã An Thạnh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Hình ảnh