Ngày16/01/2019, TTBDCT  Bến Cầu tổ chức hội nghị tổng kết công tác GDLLCT năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019, dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Cư-Phó Bí thư Thường trực HU.


        Năm 2018, Trung tâm đã mở được 16 lớp, với 999 học viên dự học, đạt 100% kế hoạch mở lớp và 102% kế hoạch học viên; phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 04 kỳ hội nghị thông tin chuyên đề cho giảng viên kiêm chức, báo cáo viên huyện; tổ chức đưa 02 giảng viên LLCT giỏi vòng huyện đi thi vòng tỉnh kết quả đạt 01 giải nhất và 01 giải nhì. Đặc biệt trong năm tham mưu cấp ủy, UBND huyện đưa giảng viên đi học tập kinh nghiệm tại Phú Yên-Bình Định. Với kết quả hoạt động trong năm, kết quả chấm điểm thi đua cuối năm Trung tâm xếp hạng 2, được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
      Tại Hội nghị đã tổ chức triển khai các kế hoạch mở lớp của năm 2019. Trên cơ sở ý kiến thẩm định về chuyên môn của BTGTU, Thường trực HU phê duyệt, năm 2019, Trung tâm mở 15 lớp  trong kế hoạch với 840 học viên, 01 lớp ngoài kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 và 04 kỳ thông tin chuyên đề cho đội ngũ giảng viên, BCV.  
 
 
 
 

Ảnh: GV tham gia ý kiến tại HN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đ/c Phó bí thư TTHU, ghi nhận đóng góp của đội ngũ GV trong thực hiện nhiệm vụ GDLLCT cho cán bộ, đảng viên tại địa phương; Trung tâm cần tiếp tục thực hiện giải pháp mới để nâng cao chất lượng nhiệm vụ công tác trong năm 2019.
Hội nghị khen thưởng cho 06 đồng chí giảng viên hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ năm 2018; đồng thời phát động đăng ký thi đua giảng viên hoàn thành xuất nhiệm vụ năm 2019.
Ảnh: GV đăng ký thi đua HTXS nhiệm vụ 2019

Ảnh: Khen thưởng giảng viên hoàn thành XSNV 2018