THƯ VIỆN TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ 

HUYỆN BẾN CẦU

          ***       

SƠ ĐỒ THƯ VIỆN TTBDCT HUYỆN BẾN CẦU        

Thư Viện Trung Tâm bồi dưỡng chính trị Bến Cầu cung cấp nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, cho đội ngũ giảng viên, học viên và cán bộ, đảng viên trên toàn địa bàn Huyện, Tổng số đầu sách gắn với các lớp tại trung tâm được thẩm định của Ban Tuyên giáo tỉnh.

Bài mới:

- Học viên tham gia đọc sách tại thư viện trung tâm bồi dưỡng chính trị.


DANH MỤC SÁCH TẠI TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

 STTTên loại sách
 1 Giáo trình
 2Hồ Chí Minh
 3 Đảng Cộng sản và văn kiện
 4Lịch sử Đảng - Triết học
 5Danh nhân thế giới
 6Đề án 396 
 7Tài liệu nghiên cứu

  

  Một số hình ảnh tại  Thư Viện Trung Tâm BD chính trị Bến Cầu:

Sách là tri thức của Nhân loại

Sách theo đề án 396

Sách các lớp Đoàn Thể

......