CÁC BÀI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC 
CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2016

- Bài 3: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam giai đoạn mới của cách mạng. 

- Bài 4: Xây dựng con người Việt Namthấm sâu chủ nghĩa yêu nước.

- CĐBS: Kết quả 05 năm Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.