Lớp học‎ > ‎LỊCH HỌC‎ > ‎

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2016

LỊCH HỌC TẬP

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2016

 
THỨ, NGÀY
 
BUỔI
 
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
 
GIÁO VIÊN
 

Thứ hai
14/03/2016
 Sáng

 

Chiều
 - Khai giảng.

- Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.

- Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, phát triển năm 2011). 
  

- Đ/c Trần Hải Sơn – HUV - Phó Trưởng BTG HU.

- Đ/c Bùi Viết Hùng - UVTV – BT Đảng ủy Thị Trấn.
 
Thứ ba
15/03/2016
 Sáng  Chiều - Bài 2: (tiếp theo).
- Bài 3: Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
 Đ/c Bùi Viết Hùng - UVTV - BT Đảng ủy Thị Trấn.

- Đ/c Nguyễn Văn Lô – UVTV – Trưởng BTC HU.


 
Thứ tư
16/03/2016
 Sáng

 

Chiều

 - Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh.

-
Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng CSVN.
 - Đ/c Lê Thị Phước – HUV – BT Đảng ủy xã Lợi Thuận.

 - Đ/c Nguyễn Thúy Tâm – Phó Giám đốc TTBDCT huyện.           

 Thứ năm
17/03/2016
 Sáng

 

Chiều

 - Chuyên đề bổ sung: “Lịch sử Đảng bộ địa phương”.

- Thảo luận.
 - Đ/c Phạm Đình Nhật - Phó Trưởng BTG HU.

 - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.

 Thứ sáu 18/03/2016 Sáng - Hệ thống chương trình - giải đáp thắc mắc. - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.
 Thứ hai
21/03/2016
 
Sáng
 
- Kiểm tra cuối khoá.
 
 Thứ ba
22/03/2016

 Chiều
 
- Bế giảng (15 giờ).
 
Comments