DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỢT 6 NĂM 2017
***
SVS    TênNăm sinhNơi sinhTrường tốt nghiệpcông tác tại
27 Phan Văn Hòa 1989 Tây Ninh ĐH Mở TPHCM Phòng LĐ TBXH
28 Nguyễn Thị Thùy Trang 1994 Tây Ninh ĐH Sài Gòn UBND xã Long Chữ
29 Trần Thị Lệ Hằng 1983 Tây Ninh CĐ Sư phạm Tây Ninh Trường Mầm non 15/3
30 Trịnh Thị Liên 1982 Tây Ninh CĐ Sư phạm Tây Ninh Trường Mầm non 15/3
31 Lâm Thị Huyền Thi 1982 Tây Ninh ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM UBND xã Long Thuận
32 Đỗ Cao Cường 1992 Tây Ninh ĐH Luật TPHCM Toàn án nhân dân huyện Bến Cầu

*Lưu ý:
         CÁC ANH CHỊ CÓ TÊN VUI LÒNG MANG 2 ẢNH 3X4 ĐẾN TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ 
ĐỂ KÝ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN.

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỢT 5 NĂM 2017
***
SVS    TênNăm sinhNơi sinhTrường tốt nghiệpcông tác tại
23 Ngô Thị Tuyết Nhung 1981 Tây Ninh ĐH Kinh Tế TPHCM Ngân hàng Nông nghiệp Bến Cầu
24 Huỳnh Thị Xuân Trang 1988 Kiên Giang ĐH Luật TPHCM UBND xã Long Phước
25 Huỳnh Thị Hoa Hường 1990 Tây Ninh ĐH Sài Gòn Phòng LĐ - TB và XH huyện Bến Cầu
26 Tô Tuyết Mai 1981 Tây Ninh ĐH Sư Phạm Hà Nội Trường Mẫu giáo Long Chữ


DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỢT 4 NĂM 2017
***
SVS    TênNăm sinhNơi sinhTrường tốt nghiệpcông tác tại
19 Lê Nhật Minh 1990 Tây Ninh ĐH Văn Hóa TPHCM Xã Đoàn Tiên Thuận
20 Nguyễn Văn Khẩn 1979 Tây Ninh CĐ BC Công nghệ & QTDN Quỹ tín dụng nhân dân An Thạnh
21 Trần Hoàng Tuấn 1993 Tây Ninh ĐH Tây Đô Xã Đoàn Lợi Thuận
22 Ngân Thị Tím 1993 Tây Ninh Học viện Hành chính Quốc gia Xã Đoàn Long PhướcDANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỢT 3 NĂM 2017
***
SVSTênNăm sinhNơi sinhTrường tốt nghiệpcông tác tại

15 Nguyễn Kim Ngọc 1970 Tây Ninh ĐH Kinh tế TPHCM Kho bạc Nhà nước huyện Bến Cầu
16 Cao Thị Điệp 1981 Tây Ninh CĐ SP Tây Ninh Trường THCS Lợi Thuận
17 Ngô Hoài Linh 1993 Tây Ninh ĐH Nông Lâm TPHCM Công an huyện Bến Cầu
18 Võ Văn Liêm 1971 Tây Ninh CĐ SP Tây Ninh Trường Tiểu học Long Giang B

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỢT 2 NĂM 2017
***
SVSTênNăm sinhNơi sinhTrường tốt nghiệpcông tác tại
11 Nguyễn Hoàng Trà 1991 Tây Ninh ĐH Ngân hàng TP.HCM Trung tâm PTQĐ tỉnh TN- CN Bến Cầu
12 Trần Thị Thanh Lan 1985 Tây Ninh ĐH Sài Gòn UBND xã Long Thuận
13 Nguyễn Văn Hòa 1985 Tây Ninh ĐH Sư phạm - ĐH Huế Trường Tiểu học Long Chữ A
14 Lưu Trung Hiếu 1987 Tây Ninh ĐH An ninh nhân dân Công an thị trấn Bến Cầu


DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỢT 1 NĂM 2017
***

SVS Tên Năm sinh Nơi sinh Trường tốt nghiệp công tác tại
1 Nguyễn Thị Hải 1971 Tây Ninh ĐH HuếTrường Tiểu học Thị trấn Bến Cầu
2 Phan Thị Kim Chi 1984 Tây Ninh ĐH An ninh nhân dân Công an huyện Bến Cầu
3 Hồ Duy Khanh 1987 Tây Ninh ĐH An ninh nhân dân Công an huyện Bến Cầu
4 Võ Minh Đức 1983 Tây Ninh ĐH An ninh nhân dân Công an huyện Bến Cầu
5 Huỳnh Đăng Phong 1989 Tây Ninh ĐH An ninh nhân dân Công an huyện Bến Cầu
6 Đặng Công Danh 1985 Tây Ninh ĐH An ninh nhân dân Đồn Công an Mộc Bài - Công an huyện Bến Cầu
7 Võ Minh Huy 1987 Tây Ninh ĐH An ninh nhân dân Công an huyện Bến Cầu
8 Lê Tiến Danh 1991 Tây Ninh ĐH Luật TP HCM Toàn án huyện Bến Cầu
9 Phạm Thị Thúy An 1991 Tây Ninh ĐH Luật TP HCM Toàn án huyện Bến Cầu
10 Lê Thị Hừng 1989 Tây Ninh ĐH Sài Gòn Đảng ủy xã Tiên Thuận