HÌNH ẢNH CÁC HỌC VIÊN THAM KHẢO SÁCH TẠI THƯ VIỆN

        Số lượng đọc giả và giảng viên đến với thư viện trung tâm bồi dưỡng chính trị trong thời gian vừa qua tuy không nhiều, nhưng số lượng các học viên tham gia học tập tại trung tâm bồi dưỡng chính trị đến tham khảo sách tại thư viện ngày một tăng về số lượng trong thời gian vừa qua. 
Học viên các lớp tham khảo sách tại trung tâm 2018.
 
 

Học viên lớp Đảng viên mới

 
 
Học viên các lớp tham khảo sách tại trung tâm 2017.
  
  
 
  
 
     
  
  Hùng Triệu