ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ 
THAM QUAN THỰC TẾ NĂM 2016

            Thực hiện kế hoạch thường niên tổ chức cho đội ngũ giảng viên kiêm chức đi thực tế, nhằm tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong đội ngũ giảng viên kiêm chức có dịp trao đổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau về những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn trong công tác giảng dạy.
Tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên đi thực tế, tham quan nghiên cứu các di tích lịch sử, nhằm tích luỹ kinh nghiệm, vốn sống phục vụ cho công tác giảng dạy lý luận chính trị, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, di tích lịch sự văn hoá trong thời gian tới.
            Đồng thời xây dựng mô hình mới trong công tác giáo dục lý luận chính trị thông qua giao lưu học tập kinh nghiệm để tạo sức lan toả cho công tác trong thời gian tới.
            Năm 2016, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu tổ chức cho đội ngũ giảng viên đi tham quan thực tế tại 3 tỉnh: Quảng Bình - Huế - Đà Nẵng. 03 địa điểm này trong lịch sử đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, là nơi khai sinh ra đất nước, cũng như là vùng chiến sự khắc nghiệt nhất trong giai đoạn giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Các đồng chí lãnh đạo và giảng viên kiêm chức trong chuyến đi
 
     

            Chuyến đi thực tế lần này được sự quan tâm sâu sắc của Thường trực Huyện uỷ, Thường trực Uỷ ban, đồng thời được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo cấp trên, chuyến đi thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với lãnh đạo, cũng như giảng viên kiêm chức tham gia chuyến đi lần này.

Hùng Triệu