THỰC HIỆN DỰ GIỜ GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC CẤP HUYỆN TẠI 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ


            Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-TT về việc Tổ chức dự giờ Giảng viên năm 2017, Nhằm nâng cao kỹ năng truyền đạt nội dung và phương pháp giảng dạy thông qua các loại hình lớp do các đ/c giảng viên chuyên trách và GVKC đảm nhiệm tại Trung tâm BDCT trong năm 2017; đồng thời để trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình thể hiện nghiệp vụ giảng dạy LLCT.  Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục LLCT trên địa bàn huyện.
Chiều ngày 20/06/2017, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu tổ chức dự giờ đồng chí Nguyễn Thanh Danh - Giảng viên kiêm chức của huyện trong chương trình lớp “Bồi dưỡng chuyên đề chủ động và hội nhập kinh tế quốc tế” năm 2017.
Đ/c Nguyễn Thanh Danh trong buổi giảng bài
            Nội dung tiết giảng: 
            Phần I: “Khái quát chung những cơ hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam” trong bài Cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” của lớp bồi dưỡng chuyên đề chủ động và hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017.
Sau buổi dự giờ, các đồng chí GV kiêm chức đã họp, nhận xét đánh giá tốt những mặt mạnh , đồng thời góp ý những mặt chưa đạt về bài giảng, phong cách và khả năng truyền đạt của đồng chí Nguyễn Thanh Danh để có thể phát huy hơn nữa mặt mạnh và hạn chế những khuyết điểm còn tồn tại.
 
Các đồng chí GVKC tham gia buổi dự giờ

Hùng Triệu